Software
Advertisement

System operacyjny (ang. skrót OS Operating System) – jest to zbiór programów pośredniczących pomiędzy aplikacjami użytkownika a sprzętem.

Określenie to nie jest technicznie ścisłe. Czasem potocznie mówi się system operacyjny mając na myśli całość oprogramowania dostarczanego z zakupionym komputerem (zobacz: dystrybucja), czasem samo jądro systemu operacyjnego, czasem bootloader, czasem z kolei chodzi o całą rodzinę systemów (np. Microsoft Windows).

Advertisement