Software
Advertisement

Monitorprogram komputerowy służący do nadzoru nad stanem, lub czynnościami wykonywanymi przez komputer. Może to oznaczać trzy różne rzeczy podlegające nadzorowi:

1. Program monitujący (ang. monitor program) – nieduży program umieszczony w pamięci ROM (dziś to z reguły BIOS), mający za zadanie uruchomienie komputera i nadzorowanie pracy urządzeń wejścia/wyjścia.

2. Program diagnostyczny – umożliwia użytkownikowi sprawowanie nadzoru i sprawdzanie stanu sprzętu lub oprogramowania funkcjonującego na danej maszynie.

3. Monitor kodu maszynowego (ang. machine code monitor lub machine language monitor) – oprogramowanie pozwalające użytkownikowi oglądanie i zmianę zawartości pamięci operacyjnej komputera a także jej zapis/odczyt na dysk.

Smallwikipedialogo.png
Advertisement